Public view of eco friendly block of flats in the green park with blue sky with few clouds

 

Kredyt na budowę domu – Wielkopolska

Kredyt na budowę domu jest jednym z najważniejszych i największych wyzwań finansowych dla całej rodziny w dodatku ze skutkami na kilkadziesiąt lat. Podejmowanie pochopnych decyzji na podstawie oferty banku lub doradcy kredytowego ze słabym przygotowaniem merytorycznym do tematu skutkuje otrzymaniem oferty drogiej oraz z problemami na etapie analizowania wniosku przez bank. Tylko całościowe podejście do tematu od etapu dostosowania działki, poprzez prawidłowe przyjęcie wartości samej inwestycji budowlanej aż po właściwą wycenę nieruchomości po wybudowaniu daje gwarancję sprawnego przebiegu procesu w banku oraz osiągnięcie pozytywnej decyzji kredytowej.

Moderne Wohnhuser mit Balkons

Kredyt na budowę domu – Poznań

Bardzo istotne jest w przypadku kredytów na budowę dostosowanie wkładu własnego do całości inwestycji. W obecnej sytuacji minimalny wkład to 10% a w niektórych bankach 20%. W wybraniu odpowiedniej oferty korzystamy z profesjonalnego porównania kosztów kredytu. Jednymi z najważniejszych są: prowizja bankowa, wysokość marży, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie od utraty pracy, ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenie niskiego wkładu czyli kwoty która brakuje do osiągnięcia docelowego 20% wkładu klienta, ubezpieczenie do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej czyli zabezpieczenie ustanowione przez bank w okresie gdy hipoteka nie ma jeszcze mocy prawnej, prowizja za wcześniejszą spłatę, prowizja za częściową spłatę czyli nadpłatę kredytu, wysokość całkowitych odsetek płaconych w całym okresie kredytowania, koszt wyceny nieruchomości. Dopiero po przeanalizowaniu całości kosztów związanych z kredytem przygotowujemy dla klienta ofertę nastawioną na maksymalne obniżenie parametrów o których mowa wyżej. Taka oferta daje pewność najniższych kosztów ubocznych kredytu, które będą generowane w całym nierzadko 30-letnim okresie kredytowania.

Dachgeschoss-Ausbau

Kredyt na budowę domu – wybór banku

Bardzo ważnym elementem jest odpowiedni wybór banku pod kątem szybkości procesu analizy kredytu przez bank. Nierzadko zdarza się, że bank ma w swojej ofercie udzielanie takich kredytów ale polityka banku np. decyzją centrali banku znajdującego się w innym kraju akcja kredytowa jest zatrzymywana lub bank znajduje się na liście podmiotów wystawionych na sprzedaż co również powoduje wstrzymywanie akcji kredytowej. Decyzje podejmowane przez te banki potrafią być podejmowane nawet 2 miesiące a często na końcu procesu okazuje się, że bank wydaje decyzję negatywną z powodu np. zbyt dużego ryzyka. Taka sytuacja może skutecznie zniweczyć plany budowy domu i przesunąć proces nawet o kilka miesięcy.
Następnym elementem powodującym spore problemy w kredytowaniu inwestycji budowlanych jest rozbieżność pomiędzy przepisami procesu budowlanego kodeksem cywilnym i prawem budowlanym a przepisami regulującymi funkcjonowanie banków i ich kontrolę przez nadzór bankowy KNF oraz NBP oraz regulaminami poszczególnych banków. Powoduje to, że w praktyce dochodzi do konfliktów na w/w liniach. Przykładem takiego konfliktu są problemy w niektórych bankach z akceptacją tzw. drogi dojazdowej do działki pomimo akceptacji takiej drogi przez nadzór budowlany w procesie uzyskania pozwolenia na budowę. Jest jeszcze kilka takich rozbieżności spotykanych w procesie kredytowania inwestycji budowlanej.
Kolejnym elementem jest oszacowanie zdolności kredytowej przed złożeniem wniosku kredytowego co pozwala na oszczędzenie czasu i nerwów klientów oraz zwiększenie prawdopodobieństwa pozytywnej decyzji kredytowej.
Istotną sprawą jest dopasowanie okresu kredytowania do możliwości kredytobiorcy.

Staircase and hallway in luxurious house

Kredyt na budowę domu – obniżenie marży kredytowej

W procesie kredytowym bardzo ważnym elementem jest maksymalne obniżenie marży kredytowej szczególnie w sytuacji gdy na rynku występują okresy niskich stóp procentowych. Oprocentowanie kredytu składa się z marży i stopy procentowej obowiązującej na rynku w danym momencie. Stopa procentowa jest przyjmowana przez dany bank na okres 1,3, 6 i 12 miesięcy. Średnia stóp z danego okresu z największych banków polskich jest publikowana codziennie przez NBP na stronach banku. Niskie stopy procentowe sugerują, że w okresie kilkuletnim mogą one wzrosnąć. Wzrost stóp spowoduje podwyższenie oprocentowania całego kredytu.

Interior of modern bathroom in new house

Kredyt na budowę domu – nasza oferta

– pomoc w wyborze działki budowlanej, dopasowanie działki do projektu
– obsługę prawną zakupu nieruchomości przez wyspecjalizowane kancelarie notarialne,
– pomoc przy przygotowaniu dokumentacji do rozpoczęcia budowy: mapki geodezyjne, dokumenty z urzędu gminy – warunki zabudowy, pomoc w doborze kierownika budowy, projektu budowlanego, pozwolenie na budowę,
– przygotowanie harmonogramu budowy do kredytu hipotecznego,
– wycenę przygotowaną przez wyspecjalizowaną grupę rzeczoznawców majątkowych,
– procesowanie wniosku z uwzględnieniem wymagań działów analitycznych różnych banków,
– negocjacje z analitykami w przypadku rozbieżności pomiędzy wymaganiami inwestora a procedurami bankowymi – bardzo duże doświadczenie w kontaktach z działami wycen nieruchomości w bankach,
– dodatkowe kredyty na termomodernizację dla domów pasywnych i energooszczędnych,
– obsługa ubezpieczeniowa inwestycji – najniższe stawki na rynku,
– obniżenie rachunków za energie elektryczna o 20%