W 2014 roku na rynek wszedł nowy rządowy program Mieszkanie dla Młodych (kredyt MDM), którego zadaniem będzie wspieranie młodych ludzi w zakupie ich pierwszego mieszkania. Planowana dopłata w programie MDM nie będzie liczona od ceny kupowanego mieszkania, a od średniej dla danej gminy, czyli tak zwanego „wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m.kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych”.

Kredyt MDM – dla kogo?

Pomoc dostępna jest dla osób, które spełniają ustawowe warunki. Jednym z kryteriów będzie wiek (wniosek musi być złożony do końca roku kalendarzowego, w którym beneficjent ukończył 35 lat, a w przypadku małżeństwa wystarczy żeby warunek spełniał jeden z małżonków). Innym warunkiem uczestnictwa w programie MDM jest to, że kupowana nieruchomość musi być pierwszą nieruchomością mieszkalną klienta. Dodatkowo musi być kupiona na kredyt w złotych na okres min. 15 lat, który stanowić będzie co najmniej połowę ceny zakupu. Warunki te ograniczają grupę potencjalnych kredytobiorców.

Kredyt MDM – warunki

Ważnym warunkiem dotyczącym nieruchomości w programie MDM jest to, że musi ona pochodzić z rynku pierwotnego oraz spełniać kryterium powierzchniowe i cenowe. Mieszkanie nie może być większe niż 75 m2, a dla domu maksymalną powierzchnią jest 100 m2. Przy czym rodziny z co najmniej trójką dzieci mogą kupić lokal o 10 m2 większy. Dopłata liczyć się będzie dla maksymalnie 50 m2.

Żeby otrzymać dopłatę, trzeba jeszcze znaleźć odpowiednie mieszkanie. Przykładem może być Poznań, gdzie dostępnych na rynku lokali spełniających warunki programu MDM jest 47,3% z limitem ceny do 5605 zł/m2. Maksymalna wysokość dopłaty w tym przypadku (10% dla lokalu 50 m2) wyniesie ok. 25.400 zł.

Inną opcją może być wyszukanie nieruchomości w granicach powiatów okalających duże miasta. W przypadku powiatu poznańskiego maksymalna cena metra kw. uprawniająca do otrzymania dopłaty to 4640 zł/m2 co dawałoby odpowiednio 21.090 zł dopłaty. Dla pozostałych gmin województwa wielkopolskiego są to odpowiednio: limit – 3866 zł/m2 oraz maksymalna wysokość dopłaty – 17.575 zł.

Na dopłatę nie mogą liczyć inwestorzy stawiający domy systemem gospodarczym.

Bardzo istotne jest w przypadku kredytów na zakup nieruchomości dostosowanie wkładu własnego do całości inwestycji. W obecnej sytuacji minimalny wkład to 10% a w niektórych bankach 20%. W wybraniu odpowiedniej oferty korzystamy z profesjonalnego porównania kosztów kredytu. Jednymi z najważniejszych są: prowizja bankowa, wysokość marży, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie od utraty pracy, ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenie niskiego wkładu czyli kwoty która brakuje do osiągnięcia docelowego 20% wkładu klienta, ubezpieczenie do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej czyli zabezpieczenie ustanowione przez bank w okresie gdy hipoteka nie ma jeszcze mocy prawnej, prowizja za wcześniejszą spłatę, prowizja za częściową spłatę czyli nadpłatę kredytu, wysokość całkowitych odsetek płaconych w całym okresie kredytowania, koszt wyceny nieruchomości. Dopiero po przeanalizowaniu całości kosztów związanych z kredytem przygotowujemy dla klienta ofertę nastawioną na maksymalne obniżenie parametrów o których mowa wyżej. Taka oferta daje pewność najniższych kosztów ubocznych kredytu, które będą generowane w całym nierzadko 30-letnim okresie kredytowania.

Bardzo ważnym elementem jest odpowiedni wybór banku pod kątem szybkości procesu analizy kredytu przez bank. Nierzadko zdarza się, że bank ma w swojej ofercie udzielanie takich kredytów ale polityka banku np. decyzją centrali banku znajdującego się w innym kraju akcja kredytowa jest zatrzymywana lub bank znajduje się na liście podmiotów wystawionych na sprzedaż co również powoduje wstrzymywanie akcji kredytowej. Decyzje podejmowane przez te banki potrafią być podejmowane nawet 2 miesiące a często na końcu procesu okazuje się, że bank wydaje decyzję negatywną z powodu np. zbyt dużego ryzyka.